Бегликташ

Бегликташ или Беглик Таш представлява естествен скален ансамбъл от сиенитни блокове с различни размери и форма, образувани in situ в резултат от сферичното изветряне на скалите на Росенския плутон и същевременно е едно от най-големите древно-тракийски мегалитни светилища на територията на България. Общата площ – централната част на обекта заема площ около 8 декара. Бегликташ…