Бегликташ Приморско

Бегликташ или Беглик Таш представлява естествен скален ансамбъл от сиенитни блокове с различни размери и форма, образувани в резултат от сферичното изветряне на скалите на Росенския плутон и същевременно е едно от най-големите древBegliktashно-тракийскимегалитни светилища на територията на България. Общата площ – централната част на обекта заема площ около 8 декара. Бегликташ е разположен на българското Черноморие на 5 km от гр. Приморско и 40 km от гр.Бургас в полите на планината Странджа. Обектът се намира в близост до долината на река Зигра и е засегнат от Бургаските каменни мини, поради което изследователите проучвали светилището отбелязват, че културните пластове са силно разрушени и разбъркани от свличане на скална маса и ерозия. Социализирането на Светилището като обект за културен туризъм започва едва през 2003 година. Достъпът до мястото през 70-те и 80-те години на XX в. е бил невъзможен, тъй като теренът е влизал в границите на ловната резиденция „Перла“, използвана от Тодор Живков и УБО.
Бегликташ е в непосредствена близост до руините на древно поселение, за което се предполага, че е селищетоРанули, в околностите на резерват Ропотамо, по хребета на Маслен нос, на около 210 метра н.в. и на 5 км от гр.Приморско.Обектът е разположен на най-високата част на Маслен нос, издаден в морето между заливаСв.Параскева и залива Зигра в границите на ловно стопанство Аркутино. Целият мегалитен комплекс е разположен на площот 12 дка.